Zlostavljanje i ubojstvo životinje, budući da se radi o kršenju odredbi Kaznenoga zakona RH, prijavljuje se nadležnoj Policijskoj postaji ili direktno pisanim putem Općinskom državnom odvjetništvu.

Općinsko državno odvjetništvo postupa pred Općinskim sudom u Osijeku i nadležno je za kaznena djela s područja   grada Osijeka te općina Osijek, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /

Članak iz Kaznenog zakona prema kojemu se sankcionira zlostavljanje i ubojstvo životinje:

Ubijanje ili mučenje životinja

Članak 205.

(1) Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja,

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(3) Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme,

kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

(4)  Životinja iz ovoga članka oduzet će se.

Kazneni zakon sankcionira i nesavjesno pružanje veterinarske pomoći:

Članak 208.

Veterinar ili veterinarski djelatnik koji se pri pružanju pomoći, pregledu, cijepljenju ili liječenju životinje ne pridržava pravila veterinarske struke pa zbog toga nastupi oboljenje, znatno pogoršanje bolesti ili uginuće životinje,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Osim Općinskom državnom odvjetništvu, u ovom slučaju pisana se prijava šalje i Hrvatskoj veterinarskoj komori.

***

Zanemarivanjem se i napuštanjem životinje krši Zakon o zaštiti životinja RH te se stoga prijave podnose nadležnoj Županijskoj veterinarskoj inspekciji.

U slučaju zanemarivanja životinje:

  • neredovito hranjenje ili izgladnjivanje,
  • neodgovarajući životni prostor,
  • lanac urezan u meso,
  • vidljivo bolesna životinja,
  • nečipirani pas,
  • sumnja da pas nije cijepljen protiv bjesnoće i sl.

 

Nadležnoj veterinarskoj inspekciji pismenim putem upućuje se prijava u kojoj treba navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja. Uz prijavu je dobro priložiti i što više dokaza kao što su fotografije ili video snimke, iskazi svjedoka, veterinarska dokumentacija.

Prijava bi trebala sadržavati sve podatke o podnositelju prijave, počinitelju ili vlasniku životinje, kao i o svjedocima koji mogu potvrditi navode iz prijave. U slučaju kada bi vlasnik zlostavljane ili zanemarivane životinje mogao ugroziti sigurnost podnositelja prijave ili svjedoka od institucije kojoj se podnosi prijava potrebno je zatražiti anonimnost svjedoka i podnositelja prijave, a na kraju prijave treba zatražiti povratnu informaciju o poduzetom.

Napuštanje životinje, koje je kažnjivo prema Zakonu o zaštiti životinja, također se prijavljuje veterinarskoj inspekciji.

Za područje grada Osijeka i osječko-baranjske županije prijava veterinarskoj inspekciji upućuje se na adresu:

 

Veterinarski ured Županije osječko-baranjske
Trg Lava Mirskog 3

31000 Osijek

Potrebno je podnijeti pisanu prijavu, a evo jednoga primjera kako ona može izgledati >>>

PRIMJER PISANE PRIJAVE KRŠENJA Zakona o zaštiti životinja VETERINARSKOJ INSPEKCIJI

Veterinarski Ured Županije osječko-baranjske
Trg Lava Mirskog 3
31000 Osijek

Predmet: Prijava nanošenja ozljeda i boli životinji sa smrtnim ishodom

Poštovani/a,
na temelju napisa u medijima i zaprimljenih brojnih reakcija zgroženih građana putem e-maila i telefona, prijavljujemo zlostavljanje životinje te tražimo od Vas da postupite u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja. Prema napisima u medijima od 12.listopada 2011. počinitelj XY je dan ranije u Dardi, na kraju Ulice Marka Marulića svog psa nahuškao na drugog psa koji je prolazio tom ulicom, a potom se i osobno pridružio cipelarenju i gušenju nemoćnog psa. Postupanje počinitelja prema nemoćnom psu je primjer krajnje okrutnog sadističkog postupanja prema životinji, nanošenja nepotrebne boli i izlaganja patnjama radi iživljavanja. Tražimo da protiv počinitelja, čiji identitet možete doznati od policije, podignete optužni prijedlog prema Zakonu o zaštiti životinja, kako bi bio i prekršajno procesuiran. Molim Vas da nas pismenim putem obavijestite o provedbi i okončanju postupka na temelju ove prijave, kako bismo proslijedili informacije o tome i zainteresiranim građanima i medijima.

S poštovanjem,


( vaše ime i prezime
adresa )

U ( mjesto ), ( datum )

 

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.