Divnica 
Dobrica koja se sa svima slaže,
Lutkica u koju se zaljubiš na prvu,
Bebica koja traži da ju maziš, paziš
Voliš.

Zi je rođena u lipnju 2017., srednjeg rasta, velikog srca, nezahtjevna, 
savršena.

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.