Saki je dobri duh Azila 
uvijek je tu negdje, blizu nas,
čini da trenutak bude bolji,
a on nježniji.
Nisam do sada upoznala takvu nježnicu.
Ne snalazi se u Azilu,
baš mu nikako nije jasno tko su ti svi psi
i zašto mu Rala uporno ulazi u njegovu kućicu.
E, moj Saki,
jednog dana imat ćeš samo svoju kućicu
samo svoje dvorištance,
po kojem se nećeš morati sakrivati.
Po njemu ćeš, ponosan,
šetati.
Dočekivati svoju obitelj
a zajedno ćete biti sretni 
Zauvijek 

Saki je rođen krajem 2017. godine,
izuzetno je miran, staložen i privržen.
i traži kumu/kuma!

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.