Kad bih samo znala zarobiti trenutak, onako... da je dostojan njezine ljepote...
Iščupati iz sebe te riječi, dostojne njezinog bića...
Ma ne... preokrenila bih cijeli svijet naopačke da bude dostojan postojanja ovakve dobrote na njemu.
Kad bih mogla...

Sramota me što uopće moram tražiti nekoga s kim bi živjela Zaira, a trebalo bi se podrazumjevati da jedna tako privržena, poslušna, nježna, SAVRŠENA Zaira ima sve što poželi.

Neću dužiti, napisat ću vam još samo da nema kumu/a, da se rodila 2015. i od tada ne pronalazi sreću, da je živjela na ulici, sada u Azilu,
i da se pojavite 

Rođena 2015.

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.