Zato što sunce dolazi s istoka 
Osunčan mojim osmijesima kad god ga pogledam,
tolko je dobro kerče! 
Rođen je Istok 2016., manjega rasta, dobar sa svima i prema svima pa konačno zaslužuje da se i njega tako tretira!

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.