A Vali je seka od Libi i malkoc veća je 
i biti će veća i kad narastu 
I ona jedva da ima 3 mjeseca i želimo joj toplu zimu a ne Azil,
zato ako već na fotku padate morate ju i uživo doći vidjeti,
u Azilu smo za vas otvoreni od 10 do 16 svakim božjim danom,
pa hajde dijelite da jedan od tih dana bude samo njen. 

 

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.