Azilska verzija dječaka iz džungle nije tako šarena kao original.
Nema slobodnih životinja,
ali ih ima cijela jedna džungla koja bi rado ovu stvarnost zamijenila bajkovitom.
Danas vas gleda Mogli,
siročić minijaturni,
okama tužnim tapka na putu prema vašem srcu.

Trenutno je na par kilica i nepuna 3 mjeseca života.

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.