Pogle kak joj je komadić sunca sletio
na njuškicu 

Cher,
najmanja od najmanjih u Azilu

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.