Kumstva

Za sve kojima je Azil predaleko i/ili nisu u mogućnosti doći mogu postati KUMOVI/E!... Pročitajte više!

Nakon evakuacije ljudi s poplavljenih područja istočne Posavine volonteri/ke, pojedinci/ke i udruge iz čitave Hrvatske pritekli su u pomoć kako bi pomogli u spašavanju životinja.
Od ponedjeljka, 19.5. ti ljudi samoorganizirani danonoćno izvlače životinje, skrbe o njima, pružaju im veterinarsku skrb, pokušavaju pronaći vlasnike, privremeno ih zbrinjavaju.
Od nadležnih institucija jedino se MUP naknadno uključio u akcije spašavanja na terenu i ulaganjem u adaptaciju privatne farme za prihvat pasa u Širokom polju. Za to privremeno sklonište još niti jedna državna institucija nije preuzela odgovornost- psi koji su tamo smješteni ovise isključivo o volonterima/kama koji su na izmaku snaga.
Ministarstvo poljoprivrede ni na koji način nije sudjelovalo u akcijama spašavanja i zbrinjavanja spašenih životinja- niti pružanjem logističke pomoći, niti djelovanjem na terenu.

  Obzirom na trenutačnu situaciju očekujemo od Ministarstva poljoprivrede i nadležnih tijela da preuzmu odgovornost za spašene životinje i to na način da:

- osiguraju smještaj, skrb i veterinarsku njegu za spašene životinje

 Broj spašenih životinja koje se nalaze po privatnim domovima ljudi iz cijele Hrvatske i u nekoliko privremenih prihvatnih centara daleko nadilazi kapacitete kojima raspolažu već    ionako prekapacitirana lokalna skloniša. Za prihvatni centar u Širokom polju čiju je adaptaciju omogućio MUP još uvijek nitko od nadležnih institucija ne preuzima odgovornost!
 Udruge i pojedinci spremni su ponuditi logističku pomoć, pomoć u hrani, lijekovima i ostalim donacijama koje su prikupljene, pomoć pri udomljavanju životinja koje se ne vrate vlasnicima.
 Od Ministarstva poljoprivrede očekujemo hitna konkretna rješenja za smještaj pasa i osiguravanje veterinarske skrbi.

- produže rok za cijepljenje i mikročipiranje životinja s ugroženih područja

Obzirom da je velik broj spašenih životinja smješten u privatne domove ljudi s područja čitave RH i potrebno je određeno vrijeme da informacija o odluci Ministarstva da će financirati cijepljenje/čipiranje pasa s ugroženih područja do njih dođe, rok do 30.svibnja koji je Ministarstvo dalo je prekratak za njenu realizaciju.

- u podatke o vlasništvu spašenih životinja čije će cijepljenje i mikročipiranje financirati Ministarstvo upisuju podatke državnih tijela koja će odgovarati za te životinje (ministarstvo, pogođene županije, općine ili sl.).

Neprihvatljiv je prijedlog Ministarstva poljoprivrede da se psi s ugroženih područja mikročipiraju na privremene udomitelje kod kojih su smješteni ili na udruge koje su sudjelovale u akcijama spašavanje i zbrinjavanja tih životinja. Nakon akcije spašavanja koju su pojedinci i udruge samostalno proveli Ministarstvo je dužno preuzeti odgovornost za spašene životinje!

 

- organiziraju/osnuju info centar/telefon za prikupljanje i formiranje baze podataka o spašenim životinjama.

Dužnost je nadležnih institucija osigurati svu potrebnu logistiku kako bi se što prije formirala baza podataka spašenih životinja i životinje se što prije vratile svojim vlasnicima ili udomljavale ukoliko ih nije moguće vratiti ili utvrditi vlasnike.
Udruge i pojedinci koji su sudjelovali u akcijama spašavanja dati će na raspolaganje sve informacije kojima raspolažu ali nemaju kapacitete sami osigurati svu potrebnu logistiku.

 

- hitno ažurira upisnik cijepljenja pasa protiv bjesnoće Lysacan

Velik je broj spašenih mikročipiranih pasa koje je nemoguće vratiti vlasnicima jer u Lysacan nisu uneseni podaci o vlasniku i nemoguće im je ući u trag.
Gotovo sve čipove takvih slučajeva zadužila je veterinarska stanica Županja.

Udruge i pojedinci svo ovo vrijeme ulagali su ogromne napore i odradili ogroman posao u spašavanju životinja iz ugroženih područja.
Dužnost je Ministarstva poljoprivrede drugih nadležnih institucija da preuzmu odgovornost i brigu za spašene životinje.
Udruga Pobjede i ostale udruge koje su bile uključene u spašavanje stoje na raspolaganju sa svim informacijama koje imamo i spremni smo se uključiti u akcije udomljavanja i oglašavanja spašenih životinja.

Copyright © 2014 Udruga Pobjede - zaštita i promicanje prava životinja. All Rights Reserved. Hosted by AVALON.